ผู้เขียน หัวข้อ: ประวัติ ปากา สจพ. และ ปากกา วทน. ในประเทศไทย  (อ่าน 904 ครั้ง)

ออฟไลน์ แบงค์มหาชัย

  • Jr. Member
  • โพสต์: 96
  • สถาณะพลังน้ำใจ: +8/-0
« เมื่อ: 22 มิ.ย. 2018 เวลา 21:37 น. »
  อาจารย์ชื้น  มีนาค อาจารย์ผู้ควบคุมการผลิตปากกา สจพ.
แด่อาจารย์ผู้ล่วงลับ
  ประวัติโดยย่ออาจารย์ ชื้น  มีนาค
อาจารย์ชื้น มีนาค เกิดที่ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เกิดวันที่ 6 เมษายน 2473 บิดาชื่อนายตาบ มีนาค ได้ถึงแก่กรรมแล้ว และมารดาชื่อนาง เล็ก มีนาค ก็ได้ถึงแก่กรรมแล้วเช่นกัน
สมรสกับ คุณแม่ จุไรรัตน์ แซ่ฉั่ว มีบุตรบุญธรรม 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันต์ มีนาค
การศึกษา  จบชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคลองด้วน (วัดทินกร ในปัจจุบัน) เมื่อเรียนจบแล้วได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนช่างไม้การช่างนนทบุรี รุ่น 1 เป็นเวลา 3 ปี และเรียนต่อที่กรมช่างอากาศ สะพานแดง เป็นช่างฝีมือภาคปฏิบัติอีก 3 ปี แผนกช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ในปี 2492 ได้เข้าไปเรียนนักเรียนจ่าอากาศ เข้ารับราชการ นักเรียนจ่าอากาศรุ่น 92 และเข้ารับราชการที่กรมสรรพาวุธ เป็นเวลา 18 ปี จนได้รับยศ จ่าอากาศตรี จ่าอากาศโท จ่าอากาศเอก ตามลำดับ หลังจากนั้นได้มาเรียนต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย – เยอรมัน) เรียนแผนกช่างเขียนแบบ ช่างกลโรงงาน จนจบหลักสูตร (ภาคค่ำ) ต่อมาได้โอนจากกรมสรรพาวุธทหารอากาศดอนเมือง มากระทรวงศึกษาธิการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(ไทย–เยอรมัน)ในตำแหน่ง ครูตรี ครูโท ครูเอก ตามลำดับ เมื่อปี พ.ศ. 2510 ได้รับทุนราชการให้ไปศึกษาและฝึกงานต่อ ณ ประเทศเยอรมัน เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อกลับมาแล้วก็ได้มาสอนต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย – เยอรมัน)
พ.ศ. 2516 ย้ายจากแผนกช่างกลโรงงาน มาอยู่แผนกฝึกฝีมือเบื้องต้น
-คิดแบบงานตะไบปากกามหัศจรรย์ 01 G
-ออกแบบสร้างเครื่องเจาะตั้งโต๊ะใช้เอง
-ออกแบบสร้างปากกาจับเจาะ
-สร้างเครื่องกลึงยันศูนย์ SOUTH BEN ขนาด 3 ฟุต
-สร้างปากกาจับงานตะไบ 125
-สร้างโต๊ะระดับงานไส
-สร้างโต๊ะระดับงานขูด
โครงการสร้างเครื่องที่วิทยาลัยเทคนิคตาก
-โครงการฝึกครูช่างขั้นพื้นฐานทั่วประเทศให้กับกรรมการอาชีวะ
-โครงการความร่วมมือระหว่าง มจพ. กับอาสาสมัคร เยอรมัน ผลิตนักศึกษา ปวช. ให้กับวิทยาลัยเทคนิค สมุทรสงคราม

              จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 ได้รับทุนราชการให้ไปศึกษาและฝึกงานต่อที่ประเทศเยอรมัน ณ เมืองเนินแบก เป็นเวลา 1 ปี และเมื่อกลับมาได้เข้าร่วมงานกับอาสาสมัครเยอรมันประจำประเทศไทย ได้รับโครงการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือกล ในโครงการเงินกู้ของกรมอาชีวะหลายโครงการดังต่อไปนี้
โครงการที่ ๑
1.วิทยาลัยเทคนิคโคราช
2.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
3.วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 
โครงการที่ ๒ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและวิทยาลัยเทคนิค
1.วิทยาเขต เชียงใหม่
2.วิทยาเขต ตาก
3.วิทยาเขต นนทบุรี
4.วิทยาเขต พระนครเหนือ
5.วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพ
6.วิทยาเขต สงขลา
7.เทคนิคภูเก็ต
8.เทคนิคยะลา
9.เทคนิคหาดใหญ่
10.ในปี พ.ศ. 2527ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรสำนักพลังงานแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการพลังงานในหน้าที่รักษาความปลอดภัย
.กฟผ. บางกรวย
.กฟผ. กระบี่
.กฟผ. บางประกง
            ในปี พ.ศ. 2529 ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรในประเทศลาว โดยมีอาสาสมัครเยอรมันร่วมด้วย ผู้อำนวยการหน่วยอาสาสมัครพลเรือนเยอรมัน คือ คุณมนตรี โกศัลยวัตย์ เป็นหัวหน้าโครงการปฏิบัติการโรงเรียนที่ลาว – เยอรมัน โรงเรียนช่างกลป่าปะสัก โดยใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน
            ในปี พ.ศ. 2527 ได้รับถึงปี พ.ศ. 2529 ได้รับพระราชทานปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รับราชการจนเกษียณอายุราชการ
โครงการที่ ๓ พัฒนาฝีมือแรงงาน
1.ดินแดง
2.ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา
               รวมทั้งใช้เวลาทั้งหมดเป็นเวลา 14 ปี (ปีละ 1 เดือน) ระหว่างรับราชการในช่วงปิดภาคเรียนไปช่วยงานในโครงการพระดาบส และโครงการศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ ได้รับเด็กลูกหลานเกษตรกรมาฝึกงาน และมาสร้างงานกับศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่

1.สร้างหัวเม็ดรั้วรอบ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.สร้างพานพุ่มข้าวบิณฑ์ขนาดใหญ่
3.สร้างอนุสาวรีย์ทหารพระนเรศวร
อาจารย์ชื้นได้รับทำงาน พ.ศ. 2548 โดยอุทิศเวลาให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร โดยไม่ขอรับค่าตอบแทนตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ได้รับเหรียญพระราชทาน คือ เหรียญเงิน เหรียญทอง และรับเป็นที่ปรึกษาของบริษัทต่างๆเช่น

1.บริษัท ที เอ็ม ซี อุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี สร้างเครื่องจักรกลของคนไทย
2.บริษัท แมชินเนอรี่ อิมโพเรี่ยม จำกัด (1995) ซอยประชาอุทิศ 35
3.บริษัท ลาดกระบังทูลแอนดายส์ เป็นครูสอนระบบทิวภาคี (DVT) ร่วมกับกรมอาชีวศึกษา
4.โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์มติชน บริษัท มติชน จำกัด มหาชน
อายุ 80 ปี  ก็ยังทำงานอยู่ทุกวัน

เกษียณอายุราชการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2534

เริ่มป่วย เมื่อต้นปี พ.ศ. 2556 ด้วยโรคมะเร็งตับ

เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 23.15 น.

รวมอายุได้ 83 ปี 5 เดือน

                                        ที่มาประวัติ อ.ชื้น มีนาค

                          https://www.mm-kmitnb.com/topic/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มิ.ย. 2018 เวลา 21:49 น. โดย แบงค์มหาชัย »

ออฟไลน์ แบงค์มหาชัย

  • Jr. Member
  • โพสต์: 96
  • สถาณะพลังน้ำใจ: +8/-0
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 22 มิ.ย. 2018 เวลา 22:02 น. »
              บทความนี้ขออุทิศความดีทั้งหมดให้กับ อ.ชื้น มีนาค ครูช่างคนแรกของข้าพเจ้า
       เดิมทีรร.แห่งนี้ได้เกิดจากความร่วมมือระหว่างไทยและเยอรมันก่อกำเนิด เทคนิคไทย-เยอรมันขึ้น อ.ชื้นเป็นครูช่างรุ่นบุกเบิก ท่านจบจากเยอรมัน สมัยก่อนการสนับสนุนทางด้านเครื่องมือเครื่องใช้น้อยมากทำให้ไม่เพียงพอต่อนศ.อ.ชื้น เลยคิดค้น ออกแบบปากกาเพื่อมาใช้ในรร.เทคนิคไทย-เยอรมัน โดยคงเอกลัษณ์ปากกาสัญชาติเยอรมันไว้โดยปากการุ่นแรกจะใช้ตัวย่อ วทน. (วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ )ขนาด 125 มม.ได้คุยกับอาจารย์ประจำภาควิชาว่ามีนักสะสมให้ความสนใจ
เครื่องมือชุดที่อ.ชื้นสร้างไว้ประกอบด้วย
.โต๊ะปากกา
.ปากกาจับงาน
.โครงเลื่อย
.แท่นกลึง

1
ปากกา สจพ. วัสดุเป็นเหล็กหล่อเหนียว(เหล็กหล่อกราไฟต์ก้อนกลม)ไม่ใช่เหล็กเหนียวหล่อนะครับ จะมีความแข็งแบบเหล็กหล่อและทนแรงได้แบบเหล็กเหนียว วีธีการคือเอาชิ้นงานที่หล่อแล้วไปอุ่นที่อุณหภูมินึงเป็นระยะเวลาหนึ่งให้คาร์บอนในเนื้อเหล็กเปลี่ยนรูปเป็นกราไฟต์

เพลาที่ใช้ทำเกลียวตัวผู้ ตัวเมียใช้เหล็ก scm4 ไม่ผ่านการชุบแข็ง แต่ปากใช้เหล็กscm4 ชุบแข็งด้วยน้ำมัน ตัวโครงเป็นเหล็กหล่อเหนียว ด้ามขันใช้เพลาขาวst37

หลายท่านอาจยังไม่เคยเจอปากการุ่นนี้ จากการพูดคุยกับอ.ชัชวาล รางดี
(อนุญาตเอ่ยนามท่าน)ปัจจุบันอายุ78ปียังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ทำกระสวนไม้ ให้อ.ชื้นเพื่อไปหล่อที่โรงหล่อท่าลาน ยืนยันว่าเป็นรุ่นแรกที่ทำออกมาจะยังไม่มีโลโก้ใดๆพอตอนหลังถึงได้คิดที่จะใส่รุ่นวทน.เป็นรุ่นถัดมาและสจพ.ตามลำดับซึ่งรุ่นสจพ.ก็จะมีออกมาหลายรุ่นครับ มีโอกาสและเวลาจะนำปากกา
แต่ละรุ่นที่มีอยู่ที่แผนกมาให้เพื่อนๆได้ชมครับ

รูปปากกาไม่มีโลโก้

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มิ.ย. 2018 เวลา 22:01 น. โดย แบงค์มหาชัย »